Lidmaatschappen & samenwerking

Maco Customs Service is lid van een aantal belangenverenigingen. Daarnaast werkt Maco actief samen met een tweetal partners. Op deze pagina vertellen wij u er graag over.

Lidmaatschap Fenex/TLN

Maco is actief lid van de Fenex, de Nederlandse belangenvereniging voor expediteurs en douane-expediteurs. Sinds 1 januari 2013 is Fenex onderdeel van TLN (Transport en Logistiek Nederland). Maco's directeur, dhr. Hans Maessen, was voorzitter van het bestuur van de Douaneraad van 2008 tot 2016. Door de actieve deelname in diverse overlegcircuits tussen bedrijfsleven en douane wordt in het voordeel van alle participanten informatie uitgewisseld en besluitvorming beïnvloed. Vanwege de complexiteit van de regels en procedures, en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering en regelgeving is een goede communicatie tussen douane en bedrijfsleven van doorslaggevend belang. Onderwerpen die veelvuldig aan de orde komen zijn automatisering, vereenvoudigingen, certificering, compliance, aansprakelijkheden en dergelijke. Maco probeert vanuit haar positie de belangen van haar opdrachtgevers te behartigen. Dat doet ze samen met andere actieve leden van de Fenex, want alleen vanuit een collectief wordt de stem van het bedrijfsleven gehoord.

Actieve communicatie

De Nederlandse douane kenmerkt zich door haar open karakter. Met de Nederlandse douane kun je praten zonder dat de toepassing van de regels in het gedrang komt. Er zijn voor een probleem vaak verschillende gelijkwaardige oplossingen en de Nederlandse douane ziet dat ook zo. De douane stelt zich als doel de handel te faciliteren en vanuit die optiek is actieve communicatie tussen de douane en het bedrijfsleven alleen maar wenselijk.

Oplossingen

Maco probeert daarbij niet alleen knelpunten aan de orde te stellen, maar ook oplossingen aan te dragen. Enerzijds is de douane de aanjager van vernieuwing vanuit de wetgeving en door toepassing van nieuwe geautomatiseerde processen. Anderzijds kunnen met opbouwende kritiek en innovatieve voorstellen vanuit het bedrijfsleven procedures gestroomlijnd worden en de samenwerking worden verbeterd. Maco wil in het belang van haar klanten vooraan staan aan het front van deze processen.

EVO/Fenedex

Maco Customs Service is lid van EVO/Fenedex, de vereniging van verladers en exporteurs in Nederland. EVO/Fenedex verenigt veel bedrijven die goederen im- en exporteren. Voor deze bedrijven is alles wat de douane aangaat belangrijk. Daarom behartigt EVO ook de douanebelangen van deze bedrijven actief. Dhr. Maessen is sinds 2015 lid van de Global Trade Adviesraad. Veel leden van EVO en Fenedex zijn klant bij Maco. Door het lidmaatschap van EVO en Fenedex wil Maco een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de douanerie in Nederland.

Samenwerking
 

Om altijd capaciteit beschikbaar te hebben en onze klanten optimaal te kunnen bedienen, werken wij graag samen met partners, ieder specialist in hun eigen vakgebied: