De missie van Maco

Missie van Maco
 

Directeur Hans Maessen: 'Maco Customs Service is een onafhankelijke, gespecialiseerde en full-service douanedienstverlener die voor ondernemingen de beste douane oplossingen wil bieden bij specifieke logistieke, administratieve en fiscale uitdagingen. Maco is de informatie makelaar tussen uw onderneming en de douane. Maco maakt niet alleen uw douane-aangiftes maar ondersteunt bedrijven ook met innovatieve concepten, software, vergunningen en advies'. Maco is AEO gecertificeerd.

Clever Customs
 

Met als motto ‘Clever Customs' zoekt Maco naar oplossingen voor de douaneverplichtingen van uw onderneming die aansluiten bij het logistieke proces, betrouwbaar en flexibel zijn en daardoor de laagste kosten met zich mee brengen. Maco onderscheidt zich door het toepassen van vereenvoudigingen en innovaties. Met inzet van douanevergunningen, certificeringen, automatiseringsoplossingen, creatieve fiscale benaderingen, ruime openingstijden, kundige medewerkers en een sterk financieel fundament kan voor elke douane uitdaging een oplossing worden gecreëerd. Maco is open in haar communicatie en wil haar kennis graag delen met haar opdrachtgevers om samen een clevere oplossing voor elke douane uitdaging te vinden.

Compliance
 

Maco voldoet als AEO-gecertificeerd bedrijf altijd aan alle wettelijke verplichtingen en wijst haar klanten hier ook op. Fiscale risico's moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. Zo wordt u zekerheid geboden en worden onaangename verassingen voorkomen.

Onafhankelijkheid
 

Vanuit de onafhankelijkheid van Maco kunt u er zeker van zijn dat alle gegevens die noodzakelijkerwijs aan Maco ter beschikking moeten worden gesteld, altijd vertrouwelijk behandeld worden. Een onafhankelijk en financieel gezond bedrijf met integere medewerkers staat borg voor eerlijk zaken doen. Juist in een sector waar risico beperking en compliance op fiscaal en veiligheidsgebied steeds belangrijker worden, kan Maco hiervoor een waarborg bieden. Door strakke procedures te hanteren, worden risico's voor de interne bedrijfsvoering en dus ook voor uw onderneming zoveel mogelijk beperkt.

Informatie
 

Maco geeft u informatie over alle douane ontwikkelingen in Nederland en de EU. Door middel van deze website en met inzet van social media zoals LinkedIn houdt Maco u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte en willen we open met u communiceren. Maco wijst haar klanten actief op mogelijkheden de dienstverlening te verbeteren.

Innovatie
 

Innovatie ontstaat uit interactie met de klant. Maco onderzoekt zelfstandig nieuwe dienstverleningsconcepten in de douanerie en experimenteert ermee. Intensief overleg tussen bedrijven, belangenverenigingen en de douane is een voorwaarde voor vernieuwing en innovatie. Maco neemt hieraan actief deel.

Kennis
 

Maco verkoopt kennis. De medewerkers van Maco bezitten deze kennis. Daarom investeert Maco in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor elke medewerker.

Integriteit
 

De directie geeft de medewerkers van Maco zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en vraagt daarvoor integriteit en servicegerichtheid. Het team van medewerkers moet op alle voorkomende douanevragen van klanten antwoord kunnen geven of ze de weg wijzen naar een oplossing. Het bedrijfsbeleid stelt kwaliteit boven kwantiteit en continuïteit boven rentabiliteit.