De geschiedenis van Maco

1953: de oprichting van Maco
 

Maco wordt in 1953 opgericht door dhr. Theo Maessen sr. en zijn broer Sjra, die kort na de oprichting overleed.  De eerste activiteiten vinden plaats in de periode van wederopbouw na WO II aan de Nederlands-Duitse grensovergang bij Roermond.  Leunend op de grenspaal wordt gewacht op vrachtauto's waarvan de lading moet worden in- en uitgeklaard.  En als het werk gedaan is, wordt er in het café met de douane een pilsje gedronken!

1985 - 1992: Import en export
 

De im- en export groeit gestaag en zo groeit Maco mee.  Het bedrijf telt vier grenskantoren en 12 medewerkers als Theo Maessen (sr) in 1985 met pensioen gaat en het roer overdraagt aan zijn zoon Hans Maessen (jr).  Als bedrijfskundige heeft deze aan diverse universiteiten in Nederland en in het buitenland gestudeerd.  De vergaarde kennis kan nu worden ingezet om het bedrijf te moderniseren en verder uit te bouwen. Aan een stormachtige groei komt in 1992 een abrupt einde als de Europese binnengrenzen open gaan en 95% van de werkzaamheden wegvallen.  Ondanks, maar ook dankzij, een mislukt innovatief project, kan Maco in sterk afgeslankte vorm blijven bestaan. De import en export met landen buiten de Europese Unie vormen het nieuwe fundament van de activiteiten.

1992 - 2001: Sagitta en Transit
 

Door de automatisering van douaneprocedures, zoals Sagitta en Transit, verandert de bedrijfstak fundamenteel. Oorspronkelijk kunnen alleen klanten bediend worden die met hun goederen langs het (douane)kantoor in Roermond komen. Vanaf 2002 wordt het mogelijk om vanuit Roermond klanten in heel Nederland van dienst te zijn. Voor het eerst kan door middel van nieuwe dienstverleningsconcepten geïnnoveerd worden in de douane-expeditie branche.

2001 - 2004: Kantoor Rotterdam
 

In 2001 wordt Maco Rotterdam opgericht. Gebaseerd op servicegerichtheid en betrouwbaarheid groeit Maco Rotterdam sterker dan haar concurrenten.  Maco wordt dé specialist in Rotterdam op het gebied van Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging en is dat sindsdien voor heel Nederland gebleven. Er wordt via Roermond gemakkelijk contact gemaakt met bedrijven uit Duitsland waarvoor Maco een overtuigende dienstverlening aanbiedt. Inmiddels werkt Maco voor bedrijven in heel Nederland, Europa en daarbuiten.

2004 - 2007: Innovatie
 

Sinds 2004 zet Maco vol in op innovatie en service. Het motto ‘Custom-made Customs' wordt leidraad voor de dienstverlening. Maco krijgt als eerste in Nederland toestemming om haar douane administratie papierloos te archiveren.  Als eerste douane-expediteur in Nederland kan Maco zelf elektronisch EUR-Certificaten aanvragen en afdrukken. Met inzet van Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging worden voor de logistieke dienstverlening uiterst flexibele concepten voor distributie in de EU ontwikkeld.  Als enige beschikt Maco over een vergunning om accijnsproducten uit andere EU-lidstaten zowel voor de accijns als de BTW aan te geven.  Maco maakt het met haar douanesoftware Maco Customs Connect (MCC) mogelijk dat bedrijven, zeer laagdrempelig, toch zelf aangiftes met alle douanesystemen, zoals AGS, Transit en ECS, geautomatiseerd kunnen maken.

2007 - 2011: All-round dienstverlener
 

Vanaf 2007 gaat Maco haar klanten pro-actief informeren over alle douane-ontwikkelingen.  Maco's website stelt relaties in staat om in een uitgebreide encyclopedie actuele informatie op te zoeken.  Vanuit de dagelijkse aangiftepraktijk groeit Maco naar een all-round douane dienstverlener. Daartoe behoort ook specialistische dienstverlening en advies op het gebied van exportcompliance, vergunningen, automatisering en certificering.

2011 - heden: Kantoor Antwerpen 
 

Met de opening van een eigen kantoor in Antwerpen in 2011 stelt Maco zich als doel voor haar thuismarkten Nederland, België en Duitsland alle goederenstromen te behandelen. Met inzet van fiscale vertegenwoordiging kunnen alle lidstaten van de Europese Unie profiteren van btw-vrije invoer. Naast de specialisatie in fiscale vertegenwoordiging wordt de service voor de klanten door de eigen software Maco Customs Connect verbreed. De deskundigheid op het gebied van oorsprongszaken is uniek in de douanerie.

Blik op de toekomst
 

Naast de basis douane-expeditie dienstverlening plaatst Maco kennis en automatisering als kernelementen in haar verdere ontwikkeling. Alle douaneprocessen zijn inmiddels geautomatiseerd en de communicatie met klanten zal ook steeds meer geautomatiseerd verlopen. De douanerie wordt complexer, internationaler en heeft steeds meer raakvlakken met andere vakgebieden zoals ICT, logistiek, handel en recht.  Investeren in kennis van de medewerkers is hierbij essentieel. Nieuwe communicatievormen, zoals deze website, de inzet van social media en een open houding naar de maatschappij zijn voorwaarden om de stroom aan ontwikkelingen en vernieuwingen in onze dienstverlening mogelijk te maken om zo samen met onze opdrachtgevers de toekomst van de douanerie vorm te geven.